Tussenstand: €48.858
DONEER
Deelnemers: 832
Doe mee!

Disclaimer

Algemeen

De site verbeetenchallenge.nl is eigendom van Stichting dr. Bernard Verbeeten Fonds, gevestigd aan de Brugstraat 10, 5042 SB te Tilburg, hierna te noemen: het Verbeeten Fonds. Het Verbeeten Fonds is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41096582. Door gebruik te maken van de website van het Verbeeten Fonds ga je akkoord met deze disclaimer.

Verwijzingen naar sites die niet door het Verbeeten Fonds worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Het Verbeeten Fonds staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan.

 

Gebruik van de site

Via de site van de Verbeeten Challenge wordt algemene informatie verstrekt over het sportieve evenement dat het Verbeeten Fonds organiseert om geld in te zamelen voor kankeronderzoek en voor projecten ten hoeve van kankerpatiënten en hun naaste omgeving. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet bruikbaar is voor het doel waaraan je invulling wilt geven. Ook niet als de informatie op deze site in adviserende vorm is geschreven. Concreet kunnen wij dus geen garantie geven voor de volledigheid, de juistheid of bruikbaarheid van de inhoud van de website (inclusief de downloads).

 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van deze site (inclusief de downloads) moeten wij uitsluiten. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de op of via de website ter beschikking gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze site te kunnen raadplegen. Het handelen op grond van de informatie die je op deze site aantreft, is en blijft dus voor eigen rekening en risico. Onze site garandeert noch ondersteunt evenmin enig product of enige dienst genoemd door derden op onze site, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke publicaties/ producten en/of gedane beweringen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
Door gebruikmaking van onze site erken je ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken aansprakelijkheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van de pagina’s op deze site, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van het Verbeeten Fonds, of zijn met instemming van de oorspronkelijk eigenaar gebruikt en zijn dienovereenkomstig beschermd door middel van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.

Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op de website van het Verbeeten Fonds en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

 

Wijzigingen

Het Verbeeten Fonds behoudt zich het recht voor de informatie op de site en deze disclaimer zonder voorafgaande mededeling aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je overigens altijd op deze site.

 

Toepasselijk recht

Op deze site en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Klachtenservice

Het Verbeeten Fonds stelt het bijzonder op prijs wanneer je jouw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden.

Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Brugstraat 10, 5042 SB, Tilburg
Postbus 90120, 5000 LA, Tilburg

+31 (0)13 594 7777

info@verbeetenfonds.nl

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close